اخبار

بازدید علمی، تحقیقاتی دانشگاهیان از آلی شیمی قم

جمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی دانشگاه قم از شرکت آلی شیمی قم بازدید کردند.

این گروه با سرپرستی آقایان دکتر کیان مهر، دکتر عباسی و دکتر زارعی در بازدید نیمروزی خود از خطوط تولید، واحد مانیتورینگ و آزمایشگاه کارخانه بازدید نموده و با فرآیندهای تولید آشنا شدند.

در این بازدید، مدیرعامل شرکت با تأکید بر اهمیت ارتباط دانشگاهیان با صنعت، به موضوع تجاری سازی یافته های علمی تاکید نمودند.

مهندس عبدلی با اذعان بر پتانسیل های تحقیقاتی موجود در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی، عنوان نمودند ره آوردهای پژوهشی پس از پایلوت نیمه صنعتی و تولید محصول نهایی، از جذابیت سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آلی شیمی قم ابراز داشت بشرط ارائه مقالات اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و تدوین پایان نامه دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد در راستای تامین نیازهای موجود در ابعاد مختلف، شاهد جهش تولید، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.در پایان بازدید ، جلسه کارشناسی جهت تبادل  نقطه نظرات و بررسی نحوه همکاری های فی مابین، با حضور مدیران کارخانه ، تضمین کیفیت و R&D شرکت برگزار گردید.