نمایش یک نتیجه

اسید چرب آفتابگردان

اسید چرب آفتابگردان حاصل فرایند تصفیه تحت تقطیر خلا روغن آفتابگردان می باشد. دو نوع اسید چرب آفتابگردان وجود دارد:
  • اسید چرب آفتابگردان با درصد اسید اولئیک بالا
  • اسید چرب آفتابگردان با درصد اسید لینولئیک بالا
  خصوصیات فیزیکی : زرد رنگ، شفاف و مایع در دمای محیط کاربرد ها: در صنعت رزین  برای تهیه رزین های آلکیدی از آن استفاده می شود.