نمایش یک نتیجه

اسید چرب سویا درجه 2

اسید چرب یک اسید کربوکسیلیک است که دارای زنجیره بلند و خطی آلیفاتیک می‌باشد. این زنجیره ممکن است از جنس چربی اشباع شده یا چربی اشباع نشده باشد. اسیدهای چربی که از چربیها و روغن‌های طبیعی ساخته می‌شوند حداقل دارای ۸ کربن می‌باشند . اسیدهای چرب معمولاً در صنعت توسط هیدرولیز تری‌گلیسرید تولید می‌شوند .اسیدهای چرب از آبکافت (هیدرولیز) اتصالات استری موجود در چربیها یا روغن‌های طبیعی (که هر دو تری‌گلیسرید هستند) و حذف گلیسرول از آن‌ها بدست می‌آیند. اکثر اسیدهای چرب که به‌طور طبیعی تولید می‌شوند یک زنجیره با یک عدد زوج از اتم‌های کربن (۴ تا ۲۸) دارند. وقتی آن‌ها به دیگر مولکول‌ها وصل نمی‌شوند، به عنوان اسید چرب آزاد شناخته می‌شوند. خصوصیات فیزیکی: ماده ای زرد رنگ و شفاف که در دمای اتاق بصورت مایع می باشد. کاربردها: در زمینه های مختلفی از جمله در تهیه رزین های آلکیدی