نمایش یک نتیجه

تالو

تالو محصول تصفیه شده حاصل از چربیهای حیوانی میباشد که عمدتا شامل تری گلیسیریدها است. مشخصات فیزیکی: ماده سفید رنگ که در دمای محیط به صورت جامد می باشد. کاربردها: در صنایع صابون سازی و شمع سازی مورد مصرف قرار می گیرد.